Bộ áo bóng đá Defend Đen
Đăng ngày 07-10-2019 12:02:35 PM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam

BỘ ÁO BÓNG ĐÁ DEFEND – VỮNG CHẮC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

Đập tan những đợt tấn công dồn dập. Hóa giải những tình huống nguy cấp. Mỗi cá nhân trở thành một lá chắn thép trong hệ thống phòng ngự kiên cố. Defend mang đến sức mạnh giúp bạn trở thành một chiến binh bản lĩnh. Chất liệu vải mềm và thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái, tự tin đối diện mọi tình huống.
 

Bộ áo bóng đá Defend Đỏ
Đăng ngày 07-10-2019 12:01:11 PM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ DEFEND – VỮNG CHẮC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

Đập tan những đợt tấn công dồn dập. Hóa giải những tình huống nguy cấp. Mỗi cá nhân trở thành một lá chắn thép trong hệ thống phòng ngự kiên cố. Defend mang đến sức mạnh giúp bạn trở thành một chiến binh bản lĩnh. Chất liệu vải mềm và thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái, tự tin đối diện mọi tình huống.

Bộ áo bóng đá Defend Trắng
Đăng ngày 07-10-2019 11:59:46 AM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ DEFEND – VỮNG CHẮC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

Đập tan những đợt tấn công dồn dập. Hóa giải những tình huống nguy cấp. Mỗi cá nhân trở thành một lá chắn thép trong hệ thống phòng ngự kiên cố. Defend mang đến sức mạnh giúp bạn trở thành một chiến binh bản lĩnh. Chất liệu vải mềm và thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái, tự tin đối diện mọi tình huống.

Bộ áo bóng đá Defend Vàng
Đăng ngày 07-10-2019 11:57:57 AM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ DEFEND – VỮNG CHẮC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

Đập tan những đợt tấn công dồn dập. Hóa giải những tình huống nguy cấp. Mỗi cá nhân trở thành một lá chắn thép trong hệ thống phòng ngự kiên cố. Defend mang đến sức mạnh giúp bạn trở thành một chiến binh bản lĩnh. Chất liệu vải mềm và thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái, tự tin đối diện mọi tình huống.

Bộ áo bóng đá Defend Ya
Đăng ngày 07-10-2019 11:54:41 AM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ DEFEND – VỮNG CHẮC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

Đập tan những đợt tấn công dồn dập. Hóa giải những tình huống nguy cấp. Mỗi cá nhân trở thành một lá chắn thép trong hệ thống phòng ngự kiên cố. Defend mang đến sức mạnh giúp bạn trở thành một chiến binh bản lĩnh. Chất liệu vải mềm và thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái, tự tin đối diện mọi tình huống.