Bộ áo bóng đá Touch trắng
Đăng ngày 15-08-2019 03:48:34 PM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ TOUCH – ĐIỂM CHẠM CỦA TINH TẾ VÀ KHÁC BIỆT

Chạm để ghi bàn. Chạm để đánh đầu. Chạm để vẽ ra đường chuyền đẹp mắt. Mỗi lần chạm là một lần tạo ra sự khác biệt. Và Touch sinh ra để điểm chạm của bạn trở nên tinh tế hơn, hoàn hảo hơn. Với chất liệu vải thun lạnh cao cấp cùng khả năng thoát ẩm tốt, đem lại sự thoải mái và tự tin tạo đột phá trong khoảnh khắc quyết định.

Bộ áo bóng đá Touch đỏ
Đăng ngày 13-08-2019 03:34:44 PM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ TOUCH – ĐIỂM CHẠM CỦA TINH TẾ VÀ KHÁC BIỆT

Chạm để ghi bàn. Chạm để đánh đầu. Chạm để vẽ ra đường chuyền đẹp mắt. Mỗi lần chạm là một lần tạo ra sự khác biệt. Và Touch sinh ra để điểm chạm của bạn trở nên tinh tế hơn, hoàn hảo hơn. Với chất liệu vải thun lạnh cao cấp cùng khả năng thoát ẩm tốt, đem lại sự thoải mái và tự tin tạo đột phá trong khoảnh khắc quyết định.

Bộ áo bóng đá Touch ya
Đăng ngày 13-08-2019 12:05:04 PM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam


BỘ ÁO BÓNG ĐÁ TOUCH – ĐIỂM CHẠM CỦA TINH TẾ VÀ KHÁC BIỆT

Chạm để ghi bàn. Chạm để đánh đầu. Chạm để vẽ ra đường chuyền đẹp mắt. Mỗi lần chạm là một lần tạo ra sự khác biệt. Và Touch sinh ra để điểm chạm của bạn trở nên tinh tế hơn, hoàn hảo hơn. Với chất liệu vải thun lạnh cao cấp cùng khả năng thoát ẩm tốt, đem lại sự thoải mái và tự tin tạo đột phá trong khoảnh khắc quyết định.

Bộ áo bóng đá Touch cam
Đăng ngày 13-08-2019 12:03:25 PM
Giá : 105.000 VND

Size: M – L – XL
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất:
Việt Nam

BỘ ÁO BÓNG ĐÁ TOUCH – ĐIỂM CHẠM CỦA TINH TẾ VÀ KHÁC BIỆT

Chạm để ghi bàn. Chạm để đánh đầu. Chạm để vẽ ra đường chuyền đẹp mắt. Mỗi lần chạm là một lần tạo ra sự khác biệt. Và Touch sinh ra để điểm chạm của bạn trở nên tinh tế hơn, hoàn hảo hơn. Với chất liệu vải thun lạnh cao cấp cùng khả năng thoát ẩm tốt, đem lại sự thoải mái và tự tin tạo đột phá trong khoảnh khắc quyết định.